Online je stichting oprichten

 • Beste van Nederland, 9.5 uit 412 klantbeoordelingen
 • Nu vanaf €399 stichting oprichten
 • Direct concept-akte in je mail

Al klant? Log in

Wat is een stichting?

 Een stichting is een ondernemingsvorm waarbij het behartigen of behalen van sociale of maatschappelijke doelen centraal staat. In tegenstelling tot een BV kent de stichting geen winstoogmerk. Eventueel behaalde winsten dienen te worden gebruikt voor het gestelde doel. De stichting biedt de ideale structuur om het nastreven van ideële doelen op een professionele manier te bereiken.

Omdat de stichting rechtspersoonlijkheid bezit, zal het bestuur niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de eventuele schulden van de stichting. Zeker bij een verder ontwikkelde stichting die kostbare projecten ontwikkelt, is dit een belangrijk voordeel van de stichting als ondernemingsvorm.

Stichting oprichten?

In 4 stappen is de stichting eenvoudig en snel geregeld

1

Open een account
✓ Vul alle gegevens in van je stichting
✓ Krijg de conceptakte in je mail
✓ Betaal in je laatste stap

2

Legaliseer bij een notaris
✓ Legaliseren bij ons op kantoor
✓ Of bij een notaris in jouw buurt
✓ Ontvang alles per mail

3

Keur finale concept akte goed
✓ Je bekijkt online je conceptakte
✓ Je accordeert deze akte online
✓ Controleer de akte

4

Ontvang de oprichtingsakte
✓ Ontvang je akte thuis en online
✓ Hiermee is alles gelijk geregeld
✓ De KvK weet van de oprichting
✓ De Belastingdienst ook

 • Volmacht
 • Conceptakte
 • Akte van oprichting
 • KvK-registratie*
 • KvK- inschrijfbewijs

Stichting oprichten

399

Excl. BTW

Stichting Administratiekantoor

1499

Excl BTW

Bij ons als enige wel een all-in prijs voor je oprichting!
* Inclusief uittreksel KvK à €12,-, excl. eenmalige inschrijvingskosten à €50,- (dit is een aparte factuur die je van de KvK ontvangt). Tijdens de oprichting van de stichting krijg je gratis advies van onze juristen en fiscalisten.

10.000 klanten gingen je voor, onder andere deze ondernemers

Veelgestelde vragen over een stichting oprichten

Een stichting wordt opgericht bij notariële akte. Daarnaast moet de stichting worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. FIRM24 zorgt dat dit wordt geregeld.

De oprichtingsakte bevat de statuten van de stichting. In de statuten staan de gegevens en organisatorische regels van de stichting opgenomen.

De wet schrijft voor dat de statuten het volgende moeten inhouden:

 • De naam van de stichting, met het woord stichting als deel van de naam;
 • Het doel van de stichting;
 • De wijze waarop bestuurders worden benoemd en ontslagen;
 • De gemeente in Nederland waar de stichting zetel houdt;
 • De bestemming van eventuele overschotten na vereffening van de stichting indien de stichting wordt ontbonden. Mocht de bestemming niet worden opgenomen, dient bepaald te worden op welke wijze de bestemming zal worden vastgesteld.

Na het online doorlopen van het proces krijg je direct de conceptakte van de stichting tot je beschikking. In deze akte kun je zien welke zaken er nog meer zijn opgenomen.

De bij FIRM24 aangesloten notarissen hanteren statuten waarbij bestuurders geen bezoldiging kunnen ontvangen. Bestuurders hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuurders van een stichting met een ANBI-status mogen geen beloning ontvangen. Hoogstens mogen bestuurders van een stichting met een ANBI-status een onkostenvergoeding ontvangen en een vacatiegeld dat niet bovenmatig is.

ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Om als ANBI aangemerkt te worden, moet een stichting aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient de stichting zich voor minstens 90% in te zetten voor het algemeen nut. De Belastingdienst wijst een ANBI-status toe.

FIRM24 biedt de mogelijkheid om de statuten ANBI-proof in te richten. Zodra ook aan de overige voorwaarden wordt voldaan, kan het bestuur de ANBI-status aanvragen.

Een constructie waarbij een stichting aandeelhouder wordt van een BV is doorgaans niet functioneel. Dit heeft te maken met het uitkeringsverbod van eventueel gemaakte winsten. Dividenden op het aandeel in een BV die door de stichting worden ontvangen, kunnen niet aan de bestuurders van de stichting of aan andere – aan de stichting gelieerde – personen worden uitgekeerd

Een Stichting Administratiekantoor (STAK) is een stichtingsvorm die wel ingezet kan worden als aandeelhouder van een BV. De aandelen van de BV worden dan gehouden door de stichting. Laatstgenoemde geeft vervolgens certificaten van aandelen uit aan rechtspersonen of natuurlijke personen. Deze certificaten bevatten het stem- of winstrecht.

Er zijn diverse – grote – verschillen aan te wijzen die bestaan tussen een stichting en een BV.

 

Ten eerste kent de stichting geen eigenaars: waar aandeelhouders van een BV eigenaar zijn van de rechtspersoon, kent de stichting een dergelijk orgaan niet. Ook de bestuurders van de stichting zijn geen eigenaar.

Ten tweede is het niet-hebben van een winstoogmerk een groot verschil: het maken van winst door middel van het voeren van een onderneming is een groot onderdeel van een BV. Bij een stichting wordt het gestelde doel nagestreefd en is winst geen primair doel.

Ontvangers van een schenking van een stichting met ANBI-status hoeven geen schenkbelasting te betalen over de ontvangen schenkingen. Andersom kunnen donateurs hun schenkingen aftrekken in de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Een stichting is een rechtspersoon. Dit houdt in dat bestuurders van de stichting in beginsel niet aansprakelijk zijn voor eventueel gemaakte schulden. Indien er sprake is van wanbestuur is er wel een mogelijkheid dat bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.
Als een stichting als onderneming kan worden beschouwd, dient de stichting vennootschapsbelasting te betalen. Van een onderneming is sprake indien de stichting met een organisatie van kapitaal en arbeid deelneemt aan het economische verkeer en daarmee winst maakt. Hetzelfde geldt als de stichting een activiteit ontplooit waarmee wordt geconcurreerd met andere ondernemers.

Voor de btw is de stichting ondernemers als zij voldoet aan de eisen van het ondernemerschap. Als er sprake is van ondernemerschap voor de btw, gelden voor de stichting de normale btw-regels.

Als de stichting personeel in dienst neemt, krijgt de stichting te maken met loonheffingen.

Een stichting kent geen eigenaar.
Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het is niet vereist dat drie verschillende personen deze functies vervullen. Het is goed denkbaar dat slechts één persoon de drie functies vervult.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Daarnaast wordt de stichting door het bestuur vertegenwoordigd.

Voor het oprichten van een stichting is geen bepaald aantal oprichters vereist. Slechts één persoon is voldoende om een stichting op te richten.
Een stichting kan al worden opgericht vanaf €399,-.
Ja, een stichting dient bij oprichting een fysiek vestigingsadres in Nederland te hebben. Een postbus is dus geen mogelijkheid. Als de stichting geen eigen kantoorruimte heeft, kan er ook gevestigd worden op het huisadres van bijvoorbeeld de oprichter.

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op, dan vertellen we je graag meer.

Bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 19:00
Telefoonnummer: +31 (0)20 30 80 675

Firm24, notarieel rechtsspecialisten

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies. Onze medewerkers onderscheiden zich door de combinatie van betrokkenheid, deskundigheid en passie. Wij geven je graag persoonlijk advies.
Nieuw bij Firm24? Profiteer van nog meer gratis kennis en tips Aanmelden
[contact-form-7 id="11842" title="Nieuwsbrief"]